0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International PDC Home Tour
Jesus Noguera
۴
۶
Jose De Sousa
Finished
۰۰:۰۵
Nathan Aspinall
۶
۲
Jamie Hughes
Finished
۰۰:۳۰
Jamie Hughes
۶
۴
Jesus Noguera
Finished
۰۱:۱۰
Jose De Sousa
۴
۶
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۴۰
Jonny Clayton
-
-
Scott Waites
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
  International Remote Darts League
Larry Butler
۶
۱
Laura Turner
Finished
۰۰:۳۰
Tony O'Shea
۱
۶
John Oshea
Finished
۰۱:۰۰
Tony O'Shea
۵
۵
Larry Butler
Finished
۰۱:۳۰
John Oshea
۶
۰
Laura Turner
Finished
۰۲:۰۰
John Oshea
۶
۴
Larry Butler
Finished
۰۲:۳۵
Laura Turner
-
-
Tony O'Shea
بازی شروع نشده است
۰۳:۰۵
  International Modus Icons of Darts Live League
Andy Jenkins
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۰
Boris Koltsov
-
-
Andy Jenkins
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Keelan Kay
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Scott Mitchell
-
-
Andy Jenkins
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Jason Askew
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Mark Webster
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Andy Jenkins
-
-
Jason Askew
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Keelan Kay
-
-
Mark Webster
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Boris Koltsov
-
-
Scott Mitchell
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Mark Webster
-
-
Andy Jenkins
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Scott Mitchell
-
-
Keelan Kay
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۵
Jason Askew
-
-
Boris Koltsov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Scott Mitchell
-
-
Mark Webster
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Jason Askew
-
-
Scott Mitchell
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
Mark Webster
-
-
Jason Askew
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید